Naša Ponuka

Zemné práce

  • výkopy základových pásov (haly, domy, garáže, ploty)
  • výkopy bazénov, jazierok, septikov a drenáží
  • výkopy inžinierských sietí (voda, kanalizácia, plyn...)
  • rozhŕňanie a prevoz štrku a zeminy
  • čistenie priekop, vodných tokov
  • svahovanie, úpravy a čistenie pozemkov

Úprava terénov

Aj vďaka vozidlám ako toto UNC sme schopní vykonať terénne úpravy v akýchkoľvek podmienkach. Či už ide o úpravu dvora, prípravu stavebného pozemku alebo vnútorná úprava zeminy pod novo vznikajúcou priemyselnou halou. Náš vozový park disponuje aj ďalšími strojmi určenými napríklad na prípravu podkladu pre chodníky a dlažby. 

Výkopové a zemné práce

Náš najväčší pomocník, nakladač JCB v našich rukách za Vás   spraví obrovské množstvo práce. Vďaka svojej všestrannosti a veľkej hydraulickej sile sú jeho špecialitami výkopy základových pásov, výkopové práce pri realizácii inžinierskych sietí či prehlbovanie a čistenie vodných tokov.